Sistem -> Şirket -> Daha Fazla sekmesinin altında “Tüm verileri csv’ye aktar” ve “Tüm Alanları csv’de göster” adında 2 alan yer almaktadır.

CSV ile aktarılacak sütunlar için;

1 - “Tüm Alanları csv’de göster” flagi aktif iken işaretli bölüm dikkate alınmaksızın tüm alanlar csv ye yazdırılır

2 - “Tüm Alanları csv’de göster” flagi pasif iken listede görünmesi istenen alanlar csv ye yazdırılır.

CSV ile aktarılacak veriler için;

1 - “Tüm verileri csv’ye aktar” flagi aktif ise tüm kayıtlar csv dosyasına yazdırılır.

2 - “Tüm verileri csv’ye aktar” flagi pasif ise sadece sayfada görünen veriler csv dosyasına yazdırılır.

Did this answer your question?