• Magento2 tarafındaki Tax Class isimleri ile reybex tarafında vergi kodları aynı olmalıdır.
  • Magento2 varyantları destekliyor ama varyantları da yeni ürün olarak listelediği için ürünler çekildiğinde tek tek kaydediyor.
  • Special price girilirken Fiyat birim olarak girilmeli.
    Örn. Ürün 50 lira. 2 tane alırsanız 49 lira. (98 değil)
  • Üzeri çizili fiyat güncel satış fiyatından düşük olmalı. Yoksa göstermiyor.
    Örn. Ürün 50 lira. Üzeri çizili fiyat olarak 49 gönderirseniz Magento2 bunu göstermez.
Did this answer your question?