• Ürünler gönderilirken açıklama kısmı için kısa açıklama alanı gönderiliyor. Eğer kısa açıklama yoksa ürün adı gönderilecektir. 
  • 1- Ürün gönderilirken kargo bilgisinin de gitmesi gerekiyor. Bu kargo bilgileri [OMP01] Online Satış Kanalları üzerinden Kabul Edilen Gönderi Tipleri kısmında seçilmelidir.
    2- Seçilen kargo bilgileri için Yurtiçi ve Yurtdışı maliyetleri de girilmelidir. 
  • Idealo için Export edilecek ürün alanları kullanılamaz çünkü API böyle bir şeyi desteklemiyor. Olmayan bilgi sıfırlanıyor. 
  • 1- Ürün için basePrice değeri gönderilirken eğer ürün içerisinde Detay sekmesinde kapasite birimi gibi alanlar dolu ise orası baz alınıyor.
    2- eğer boş ise ürün sayfasında sağ üst kısımdaki net ağırlık ve birim baz alınıyor. Bu bilgilerden herhangi biri boş ise basePrice değeri eklenmiyor.

Did this answer your question?