1.[SAL01] Müşteri Listesi transaksiyonuna gidin ve [+] iconuna tıklayın. 

2.Alanları doldurup Kaydet butonuna basın . 


Excel ile müşteri verilerini alabilirsiniz 

Ayrıca müşterilerinizi farklı gruplarda tanımlayarak grup bazında özel işlemler uygulayabilirsiniz. (Örneğin: Müşteri grubu için farklı fiyat oluşturabilirsiniz)

Did this answer your question?